Życie człowieka jest pięknym darem, który jeśli zostanie właściwie pielęgnowany może przynieść każdemu z nas szczęście wieczne. Tradycją w naszej parafii staje się współpraca ze Szkołą Katolicką w Kłobucku, która rokrocznie staje na podium Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego Szkół Katolickich. W niedzielę 24 kwietnia wspólnota Szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kłobucku podczas Mszy św. o godz. 9.00 oraz 10.30 przedstawiła spektakl pt. „Ring” ukazujący historię francuskiego boksera Tima Guenard, który przez trudne życiowe doświadczenia zawierzył swoje życie Bogu.  Rzeczywistość głównego bohatera przypomina nam prawdę że Bóg w swej miłości wyposażył nas we wspaniały dar WOLNOŚĆ. Człowiek korzystając z tej wolności może sprawić by wokół niego była tylko miłość i dobro, ale może również ulegając podszeptom złego zmarnować ten boski dar i zniszczyć siebie i innych. Cieszymy się, że młodzi i zdolni ludzie z terenu naszego miasta chcą dzielić się swoim darem aktorstwa z innymi i dzięki niemu przypominać wszystkim gromadzącym się wokół Eucharystycznego Stołu na czym polega istota Naszej Wiary. Niech piękną puentą dla nas stanie się scena z Ringu i poniższe słowa na które każdy z nas niech odpowie w swoim sercu..

Zobacz! Staje przed tobą Bóg ze swoim planem zbawienia, który pragnie zanurzyć cię w swojej miłości i miłosierdziu i szatan który pragnie zniszczyć twoją przyjaźń z Bogiem. Komu chcesz służyć? Do kogo chcesz należeć? Musisz podjąć decyzję…… Decyzja należy do Ciebie! 

dyr. mgr Beata Sadowska – Kościołek, mgr Marta Nowakowska, mgr Magdalena Stryjewska, mgr Anetta Jurek, ks. mgr Grzegorz Słaby

DSC00474 DSC00476 DSC00478 DSC00481 DSC00482 DSC00486 DSC00487 DSC00490 DSC00492 DSC00495 DSC00497 DSC00498 DSC00503 DSC00512 DSC00506