Uroczystą Mszę św. w intencji Ojczyzny sprawował ks. Proboszcz płk dr Wiesław Korpeta w koncelebrze z ks. Tomaszem Chalusiakiem. Obecni byli Przedstawiciele władz powiatowych i miejskich, policji, wojska, zawodowej i ochotniczej straży pożarnej, górnicy, kombatanci, harcerze, dyrekcje i uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze swoimi pocztami sztandarowymi. O oprawę muzyczną zadbała orkiestra dęta z Białej oraz chór parafialny. Uroczystemu capstrzykowi przewodniczył ks. płk Stanisław Wróblewski a apel poległych poprowadził mjr Cezary Kubiak.

DSC00605 DSC00606 DSC00609

DSC00610 DSC00625 DSC00633