W Wielki Czwartek w czasie wieczornej liturgii wspomina się Ostatnią Wieczerzę oraz ustanowienie dwóch sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa, jak również wezwanie Pana Jezusa do życia według przykazania miłości. Przypomniał o tym w homilii ks. Proboszcz Wiesław Korpeta, który sprawował Mszę św. wraz z Księżmi: Stanisławem Wróblewskim, Grzegorzem Słabym i Tomaszem Kanusem.

Liturgia zakończyła się procesyjnym przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do tzw. ciemnicy. Jej autorem jest w tym roku ks. Grzegorz.