Wielki Piątek to dzień Krzyża w którym odprawiana jest niepowtarzalna Liturgia Męki Pańskiej. Dzień ten upamiętnia wydarzenia z życia Jezusa od pojmania Go w ogrodzie Getsemani, aż do Jego śmierci na krzyżu. Głównym Celebransem Liturgii był ks. Grzegorz.

Tegoroczny Boży Grób zaprojektował i wykonał, z grupą zaangażowanych, ks. Tomasz.