30 czerwca o godzinie 19.00 ks. Tomasz Kanus odprawił Mszę św. w intencji wszystkich modlących się w miesiącach maj i czerwiec w kaplicy Ogrójcowej i kaplicy św. Jana, które znajdują się na ulicy ks Jana Długosza. W Eucharystii uczestniczyło blisko 50 osób. Ks. Tomasz nawiązał w homilii do kultu Serca Pana Jezusa, a na koniec pobłogosławił wszystkim dotychczasowe działania zachęcając jednocześnie, by w latach następnych nie ustawać w modlitwie i kultywować tę piękną tradycję chrześcijańską.