W Niedzielę Palmową – rozpoczynającą najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym – Wielki Tydzień, na każdej Mszy św. kapłani świecili przyniesione do świątyni palmy. O godzinie 10.30, wszyscy przybyli na Eucharystię, zgromadzili się przed kościołem. Zostały poświęcone palmy, odczytana perykopa ewangeliczna o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy a następnie w uroczystej procesji wszyscy udali się do kościoła. Głównym Celebransem był ks. Grzegorz Słaby. Podczas każdej Mszy św., zgodnie z wielowiekową tradycją, w szóstą Niedzielę Wielkiego Postu czytany jest opis Męki Pańskiej. W naszej parafii od kilku już lat odbywają się konkursy na najdłuższą i najpiękniejszą palmę. Tegoroczni laureaci:

Palmy Najwyższe:

  1. Zuzia i Bruno Żurek- 2,48m
  2. Krzyś Owczarek – 2,05 m

Palmy Najpiękniejsze:

  1. Janek Kurowski
  2. Dawid Szleper
  3. Emilia Szleper
    Paulina Mazurek
    Kuba Szleper

Podczas każdej Mszy św., zgodnie z wielowiekową tradycją, w szóstą Niedzielę Wielkiego Postu czytany jest opis Męki Pańskiej.