Wielki Czwartek jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy oraz ustanowienia sakramentów kapłaństwa i Eucharystii. Msza św. sprawowana w każdym kościele wieczorem nazywana jest Mszą Wieczerzy Pańskiej. W naszej świątyni sprawowało ją pięciu Kapłanów. Główny Celebransem był ks. prałat płk dr Wiesław Korpeta, który wygłosił również homilię. Współcelebransami byli: ks. kanonik płk Stanisław Wróblewski, ks. kanonik Andrzej Tomala oraz ks. Grzegorz Słaby i ks. lic. Tomasz Kanus.

Parafianie nie zapomnieli o święcie Kapłanów.

Na zakończenie Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ołtarza Adoracji, czyli Ciemnicy.