Mszę św. 28 czerwca w kapliczce przy ul. Ogrójcowej odprawił i wygłosił kazanie ks. Tomasz Kanus. Każdego roku w maju, czerwcu i październiku modli się tam spora grupa osób. Pomimo nie najlepszej pogody we Mszy św. uczestniczyło ponad czterdziestu wiernych. Niech Dobry Pan Bóg Wszystkim wynagrodzi!

W sobotę 30 czerwca rozpoczęły się, od dawna zapowiadane, prace remontowe przy kaplicy na ul. Ogrójcowej. W pierwszej kolejności kapitalny remont dachu (więźba, deskowanie, izolacja) łącznie z nową dachówką a następnie fundamenty i elewacja. Inwestorem jest Gmina Kłobuck, sponsorem dachówki, gąsiorów i innych materiałów firma Kronos II. W dalszej kolejności na taki sam remont czekają dwie następne kapliczki, na ulicy ks. Jana Długosza i Okólnej. Mamy nadzieję, że już w niedługim czasie staną się one wizytówkami naszego miasta.