Tradycją już jest w naszej świątyni, w dniu 25 grudnia, wizyta Księdza Arcybiskupa Seniora Stanisława Nowaka, który przewodniczy Mszy św. w samo południe.  W tym roku Współcelebrasami byli: ks. prałat Kazimierz Troczyński oraz ks. kanonik Stanisław Wróblewski. Ksiądz Arcybiskup podkreślił w swojej homilii potrójny aspekt Bożego Narodzenia: historyczny, religijny oraz mistyczny. Na zakończenie Eucharystii wraz z ks. Proboszczem złożyli wszystkim Parafianom życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia.