Przez Twe święte Zmartwychwstanie

z grzechów powstać daj nam, Panie.

Potem z Tobą królowanie.

Alleluja! Alleluja!

W mocy Bożego Ducha głośmy całemu światu wiarę
w Zmartwychwstałego Chrystusa!
Radosnego ALLELUJA!

Życzą:

Ksiądz Proboszcz Wiesław Korpeta oraz Księża Wikariusze: Tomasz Kanus i Adrian Sikora

a także Księża Emeryci (Kanonicy Kapituł):
Stanisław Wróblewski i Andrzej Tomala.