31 sierpnia w Mokrej Mszą św. o godz. 17.30 rozpoczęły się uroczystości związane z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej (patrz: kolorowa wkładka).. Obejmowały one teren nieistniejącej leśniczówki,
w pobliżu której w dniu 1 września 1939 r. walczyli żołnierze Wołyńskiej Brygady Kawalerii – 2 Dywizjonu Artylerii Konnej oraz pociąg pancerny. Zebrani modlili się w intencji Żołnierzy września 1939 r., którzy złożyli ofiarę z życia w obronie Ojczyzny. W szczególności za bliskich naszemu sercu Żołnierzy Wołyńskiej Brygady Kawalerii, którzy 80 lat temu walczyli na tej ziemi. Modlitwy obejmowały tych, którzy odeszli na wieczną służbę z prośbą do Miłosiernego Boga, aby w swoim nieskończonym miłosierdziu obdarzył ich łaską zbawienia. Eucharystii przewodniczył Ksiądz prałat płk dr Wiesław Korpeta wygłaszając jednocześnie homilię, którą wzruszył wielu obecnych do łez. Dlatego też po jej zakończeniu nikogo nie zdziwiły owacje, jakie otrzymał proboszcz parafii pw. św. Marcina. W koncelebrę włączyli się: ks. dziekan Krzysztof Bąkowicz – prob. par. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Mokrej, ks. kan. płk. Stanisław Wróblewski, ks. kan. Witold Kowalów z Ostroga (Wołyń), ks. dr Andrzej Ochman (z Opola). Uczestniczył w modlitwach ks. mgr SG Adam Weremijewicz (duchowny prawosławny).