Poniedziałek 30 grudnia 2019

1. 9.00 – ul. Jasna (numery nieparzyste) od ul. ks. J. Długosza;
2. 9.00 – ul. Jasna (numery parzyste) od ul. ks. J. Długosza, ul. Kopernika;
3. 9.00 – ul. Ściegiennego, ul. Polna, ul. Kwiatowa;
4. 9.00 – ul. Kołłątaja, ul. Asnyka;

Wtorek 31 grudnia 2019

1. 9.00 – ul. Mickiewicza (numery nieparzyste) od końca;
2. 9.00 – ul. Mickiewicza (numery parzyste) od końca;
3. 9.00 – ul. Piaskowa, ul. Długa, ul. Przejazdowa, ul. Wspólna, ul. Wiejska;
4. 9.00 – ul. Witosa (od. ul. szkolnej do szkoły SPSK), ul. Chodkiewicza;

Czwartek 02 stycznia 2020

1. 9.00 – ul. Żabia (od nr 40 w kierunku Rybna), Rybno;
2. 11.00 – ul. Przechodnia blok nr 10;
3. 9.00 – ul. Kręta (od końca);
4. 9.00 – ul. Spokojna, blok nr 1 i 2;
5. 9.00 – ul. ks. kard. Wyszyńskiego, blok nr 1 i 3;

Piątek 03 stycznia 2020

1. 9.00 – ul. Stawowa (od ul. Wodnej), ul. Wodna, ul. Żabia;
2. 15.00 – ul. Zielona blok nr 4 i 6, następnie ul. 11 Listopada blok nr 17;
3. 9.00 – ul. Osiedlowa, blok nr 1,2,3,4;
4. 9.00 – ul. Zielona, blok nr 3 i 11, następnie ul. 11 Listopada blok nr 21;
5. 9.00 – ul. Baczyńskiego, blok nr 6,8,10;

Sobota 04 stycznia 2020

1. 9.00 – ul. Zakrzewska (numery nieparzyste) od torów;
2. 9.00 – ul. Zakrzewska (numery parzyste) od torów;
3. 9.00 – ul. Zakrzewska od torów w stronę leśniczówki;
4. 9.00 – ul. Spacerowa, blok nr 1 i ul. Zielona blok nr 1;

Wtorek 07 stycznia 2020

1. 9.00 – ul. Kościuszki (numery parzyste od ul. Ogrójcowej), ul. Wąska;
2. 15.00 – ul. Wieluńska (numery nieparzyste) początek od Ronda, następnie numery parzyste i ul. Przemysłowa ;
3. 9.00 – ul. Kościuszki (numery nieparzyste od ul. Ogrójcowej);
4. 9.00 – ul. 3 Maja (numery nieparzyste w stronę Ronda i powrót w stronę kościoła);
5. 9.00 – ul. ks. kard. Wyszyńskiego, blok nr 2 i 5;

Środa 08 stycznia 2020

1. 9.00 – ul. Szkolna (od Kamyka), ul. Nowa, ul. Wschodnia;
2. 15.00 – ul. ks. kard. Wyszyńskiego, blok nr 8 i 10;
3. 9.00 – ul. Szkolna (numery nieparzyste) – początek od nr 225;
4. 9.00 – ul. Częstochowska (numery nieparzyste) – od Ronda i powrót parzyste;
5. 9.00 – ul. Szkolna (numery parzyste) – początek od nr 236

Czwartek 09 stycznia 2020

1. 9.00 – ul. Wodociągowa, ul. Długosza (numery parzyste od końca);
2. 11.00 – ul. Powstańców Śląskich (od. ul. Częstochowskiej);
3. 9.00 – ul. Długosza (n-ry nieparzyste od końca), ul. Ciasna i Armii Krajowej;
4. 9.00 – ul. Parkowa;
5. 9.00 – ul. ks. kard. Wyszyńskiego, blok nr 4 i 6;

Piątek 10 stycznia 2020

1. 9.00 – ul. Baczyńskiego, blok nr 1 i 3;
2. 15.00 – ul. Baczyńskiego, blok nr 5;
3. 9.00 – ul. 11 Listopada, blok nr 11 i 13;
4. 9.00 – ul. Wały;
5. 9.00 – ul. Baczyńskiego, blok nr 7,12,14;

Sobota 11 stycznia 2020

1. 9.00 – ul. Ogrodowa (str. nieparzysta, następnie str. parzysta);
2. 9.00 – ul. Ks. Staszica (n-ry nieparzyste) od Ronda;
3. 9.00 – ul. Ks. Staszica (n-ry nieparzyste) od lasu do spotkania z ks. nr 2;
5. 9.00 – ul. Ks. Staszica (n-ry parzyste) od lasu;

Poniedziałek 13 stycznia 2020

1. 9.00 – ul. Hutnicza, ul. Kolejowa – od ul. Wieluńskiej;
2. 9.00 – ul. Kolejowa – od końca;
3. 9.00 – ul.11 Listopada blok nr 15 i 19;
4. 9.00 – ul. Hallera;
5. 9.00 – ul.11 Listopada blok nr 7 i 9;

Wtorek 14 stycznia 2020

1. 9.00 – ul. Ks. Skorupki (numery nieparzyste od ul. Częstochowskiej);
2. 9.00 – ul. Ks. Skorupki (numery parzyste od ul. Częstochowskiej);  
3. 9.00 – ul. Sienkiewicza (numery parzyste od końca);
4. 9.00 – ul. Sienkiewicza (numery nieparzyste od końca);
5. 9.00 – ul. Harcerska, blok nr 2;

Środa 15 stycznia 2020

1. 9.00 – ul. Kasztanowa (od początku, od sołtysa);
2. 9.00 – ul. Kasztanowa (od końca), ul. Jesionowa;
3. 9.00 – ul.11 Listopada blok nr 8, od I klatki;
5. 9.00 – ul.11 Listopada blok nr 8, od końca;

Czwartek 16 stycznia 2020

1. 9.00 – ul. Reja – od torów, ul. Dębowa, ul. Korczaka (parzyste)
oraz blok 42 i 44;
2. 9.00 – ul. Korczaka, ul. ks. Kordeckiego;
3. 9.00 – ul. Witosa – od końca, ul. Chodkiewicza;
5. 9.00 – ul. Wierzbowa, ul. Klonowa, ul. Akacjowa;

Piątek 17 stycznia 2020

1. 9.00 – ul. Szkolna – od stacji paliw (numery nieparzyste);
2. 9.00 – ul. Szkolna od stacji paliw (numery parzyste), ul. Cielebana,
ul. Srebrna;
3. 9.00 – ul. Śląska – (numery nieparzyste), od końca od ul. Wieluńskiej, następnie ul. Śląska – (numery parzyste) od początku oraz ul. Słowackiego;

Sobota 18 stycznia 2020

1. 9.00 – ul. Targowa i ul. Kamienna;
2. 9.00 – ul. Rómmla, blok 10 i 12 (należące do naszej parafii);

Od godz. 15.00 dla osób, które życzą sonie kolędy, zapisy w kancelarii lub zakrystii – do 16 stycznia.

Prosimy o podwiezienie z plebani- – o godz. 8.45 albo inna zgodnie z planem. Po zakończeniu prosimy o odwiezienie. BÓG ZAPŁAĆ!