1. Kalendarz liturgiczny:

– w czwartek (14.05) św. Macieja Apostoła;
– w sobotę (16.05) św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika.
Patrona Polski.

2. Nabożeństwa majowe o 17.30.

3. Przed Mszami św. dyżurujemy w konfesjonałach. Zachęcamy do sakramentu pokuty – obudźmy się z uśpienia, wiedząc, że nad wszystkim czuwa PAN JEZUS, a nie wirus czy inne zagrożenia.

4. Do Chorych i Starszych – w nagłych sytuacjach – udajemy się natychmiast. Okazujemy miłość naszym BLISKIM, gdy prosimy o przyjście z Panem Jezusem w trudnej sytuacji. Za to kiedyś również odpowiemy przed Panem Bogiem i własnym sumieniem.

Światem rządzi Pan Bóg, a nie wirus czy jacyś działacze (tacy czy inni).

5. Odnośnie I. Komunii św. nadal oczekujemy na decyzje władz i rodziców (my – duszpasterze jesteśmy życzliwie nastawieni i trwamy na posterunku, bez względu na takie, czy inne zagrożenia !!!).

6. Okazujmy życzliwość – rozpoczynając w rodzinach.

7. Nie bądźmy za bardzo lękliwi. Przebywając na targowiskach, w dużych sklepach – duże zbiorowiska, a wielu boi się wstąpić do kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu, czy uczestniczyć we Mszy św.

Kiedyś w pełni spotkamy sie z Panem Bogiem, także i Ojciec Święty, kapłani, ministrowie – WSZYSCY – bez wyjątku. Wzmocnijmy naszą wiarę, słuchając Pana Boga, a nie ludzi.

8. Taca na Seminarium Duchowne.

9. Podejmujemy następne prace.

10. Poduszki, pisma – składane w kruchcie czy kaplicy, natychmiast palimy.

11. Ofiary złożono:

– z ul. ks. Staszica – 100
– z ul. Kościuszki – 150
– z ul. Szkolnej – 100
– z ul. 11 Listopada – 150
– z ul. Spadkowej – 150
– z ul. Sadowej – 300

Jeszce raz dziękujemy szczególnym OFIARODAWCOM !!!

12. Firmie „WILK” dziękuję za dokonanie napraw kanalizacji.

13. Dziękuję Panu Prezesowi – Katechecie Andrzejowi za solidną służbę, a także Panu Kierownikowi – Zakrystianinowi Sławkowi.