11 października był obchodzony XX Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus”. Jak co roku została przeprowadzona zbiórka na papieskie Dzieło Nowego Tysiąclecia. Wszystkim, którzy włączyli się w ten szlachetny cel, kwestując i składając ofiary, szczególnie w tym roku, obchodzonym jako 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ! …. Zebrano 2514 zł 2 gr.

18 października będzie obchodzony Światowy Dzień Misyjny pod hasłem „Oto ja, poślij mnie”. Nasza parafia od wielu lat wspiera misje na całym świecie w różnych akcjach charytatywnych. Właśnie otrzymaliśmy podziękowanie za pomoc finansową dla jednej z nich.