WAŻNE INFORMACJE

Zaufajmy Panu Bogu, ale zachowujmy także ostrożność – BEZ PANIKI !!!

  • Uczestnictwo w Mszach św. tak jak dotychczas (od wielu miesięcy zachowana ilość wiernych), ale zachowujmy odstępy.
  • Maseczki na ustach, nosie i dezynfekcja rąk.
  • Do kancelarii przychodzimy w bardzo ważnych sprawach.
  • Do Chorych i Starszych udajemy się jak zawsze (zgłaszamy przed Mszami św.) – księża dyżurni (na drzwiach wikariatu jest podany numer telefonu kapłana dyżurnego).
  • Do Chorych w szpitalu udajemy się po uzyskaniu zgody lekarza dyżurnego.
  • Zachowujmy porządek i ostrożność w WC (miejskie zamknięte !!!).
  • W dni powszednie wejście do kaplicy adoracji od strony Rynku im. św. Jana Pawła II.
  • Nie rozsiewajmy plotek !!! Dbajmy o dobre imię dla naszej Małej Ojczyzny.