1. Święto Patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

2. Po Mszy św. (o 12.00) wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi. Odpust zupełny (po spełnieniu warunków) za publiczne odmówienie aktu poświęcenia. Nie można celebrować Mszy św. okolicznościowych i żałobnych, nawet pogrzebowych.

3. We wtorek wspomnienie św. Męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy.

4. W środę rocznica święceń biskupich Arcybiskupa Stanisława Nowaka (1984 r.). Polećmy Go w modlitwach.

5. Pamiętajmy o Chorych i Starszych, niech nie odchodzą bez przyjęcia Sakramentów św.

6. Pokładajmy ufność w Panu Bogu, zachowujmy ostrożność.

7. Dziękujemy PARAFIANOM (nielicznym), którzy w trudnych czasach zabezpieczają odpowiednie funkcjonowanie PARAFII.

8.  Świątynia ogrzewana, za kilka dni zamontujemy(kosztowną) tablicę upamiętniającą Matkę Katarzynę z Kłobucka.

9. Opłatki tylko i wyłącznie u P. Organisty.

10. W stosownym czasie zadecyduję, jak będzie wyglądał okres tzw. kolędy.

11. Bądźmy czujni odnoście formacji dzieci i młodzieży.

12. Pamiętając o modlitwie – dbajmy o groby BLISKICH.

13. Od wielu dni odprawiana jest Msza św. greg. za śp. Ks. prałata Kazimierza Troczyńskiego. Frekwencja zerowa, gdzie są znajomi, przyjaciele i inni.

14. Można składać na wypominki.

15.Wyrażamy wdzięczność (z racji św. Cecylii) P. Organiście, Chórowi, Prowadzącym Scholę i Zespół oraz Członkom Scholi i Zespołu.

16. Jesteśmy chętni udzielić wsparcia POTRZEBUJĄCYM, ale nie leniom, np. przychodzi Ktoś w niedzielę, podpity, mówi, że nie ma pracy, potrzebuje pomocy – tak nie może być!!!

17. Ofiary złożono:

Anonimowa -100 zł
z ul. Kolejowej – 100 zł
z ul. Korczaka – 200 zł
z ul. Stawowej – 100 zł

18. Można nabyć świece wigilijne. Duża – 15 zł, mała – 7 zł.