1. „Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów”. Z obu tych względów, Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania.

2. Można grać na organach i innych prawnie dozwolonych instrumentach muzycznych tylko dla akompaniowania śpiewom.

3. W przyozdabianiu ołtarza należy zachować umiar.

4. Roraty w dni powszednie o 6.30. Młodzież i Dzieci zapraszamy na 18.00 – z lampionami.

5. Kalendarz liturgiczny:
Poniedziałek – św. Andrzeja, Apostoła
Czwartek – św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
Piątek – św. Barbary, dziewicy i męczennicy, patronki górników i pracujących w zagrożeniu życia.

6. Przypadają: I. czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zachęcamy do sakramentu pojednania. Od 15.00 – 17.00 (w piątek) udamy się do Chorych – proszę dokonać zapisów. Ponownie udamy się przed Bożym Narodzeniem – datę podamy 13 grudnia !

7. W poniedziałek imieniny Biskupa Andrzeja Przybylskiego i Księdza kan. Kapituły Andrzeja Tomali. Polećmy Ich w naszych modlitwach.

8. 30 listopada rocznica śmierci śp. ks. Stanisława Aleksandra, byłego wikariusza, spoczywa w Gołkowicach, diecezja tarnowska, a także błogosławionego Ludwika Gietyngera (zamordowanego w 1941 r. w Dachau). Polećmy w modlitwach śp. ks. Stanisława i prośmy o wstawiennictwo za nami błogosławionego Ludwika.

9. Ze względu na sytuację, nie przeprowadzamy zbiórek (np. dla biednych) do skarbonek, ale dziękujemy nielicznym PARAFIANOM, którzy zabezpieczają funkcjonowanie PARAFII.

10. Kościół i kaplica ogrzewane – prosimy o łagodne zamykanie drzwi.

11. Można nabyć świece wigilijne. Duża – 15 zł, mała – 7 zł. Za kilkanaście dni „Nowiny parafialne”.

12. Uporządkujmy groby BLISKICH, dostrzegając i sąsiednie.

13. Bardzo prosimy o podawanie osób potrzebujących wsparcia.

14. Zamontowaliśmy tablicę. Dziękujemy pracującym, także Firmie „Małek”. Poświęcenia dokonamy w odpowiednim czasie.

15. Ofiary złożono:

z ul. Akacjowej -100 zł
Anonimowa – 100 zł
z ul. Zakrzewskiej – 100 zł
z ul. Jasnej – 100 zł
z ul. Częstochowskiej – 200 zł.