1. Taca na Seminarium Duchowne.

2. Udzieliliśmy wsparcia potrzebującym i tak będziemy działać dalej.

3. Od jutra rozpoczynamy zwykły okres w roku kościelnym.

4. 15 stycznia przypada rocznica śmierci +śp. ks. kan. Jana Kiwacza (pochowany w 1985 r. w Myszkowie-Mrzygłodzie),  a 16 stycznia rocznica śmierci +śp. ks. kan. Henryka Betki (pochowany w 2000 r. w Mokrej) – pamiętajmy w modlitwach.

5 Zapraszamy mieszkańców wyznaczonych ulic do uczestnictwa w Mszach św. o 17.00. Od 16.40 możliwość spowiedzi św. Do tej pory Mieszkańcy poszczególnych ulic spisali się dobrze (to są FILARY naszej WSPÓLNOTY – a inni nadal „śpią”). Informacje w Internecie i wywieszone w gablotkach.

6. Pan Jezus – w ogrzewanej kaplicy – oczekuje.