1. Do Chorych i Starszych zgłaszamy przed Mszami św.

2. Spowiedź przed pogrzebami w dni  poprzedzające.

3. Rozpoczęcie Wielkiego Postu i post w Środę Popielcową. Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

4. „Okres Wielkiego Postu trwa od Środy Popielcowej do Mszy św. Wieczerzy Pańskiej wyłącznie”.

5. Ołtarzy nie ozdabia się kwiatami – wyjątek niedziela Laetare (IV. niedziela Wielkiego Postu).

6. Środa Popielcowa – Msze św.: 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00 – z posypaniem głów popiołem. Obowiązuje post ścisły. „Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14. rok życia, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia 60. roku życia.

7. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątki o 17.15, a Gorzkich Żali w niedziele o 17.15 (z kazaniem pasyjnym).

8. Taca na Seminarium Duchowne.

9. W piątek Dzień Nauki Polskiej. Jest On wyrazem uznania dla dokonań rodzimych naukowców w ponad 1000-letniej historii naszego Narodu i Państwa.

10. Na rzecz NIEPEŁNOSPRAWNYCH („BETEL”) zebrano: 707,87 zł (w tym: 1×200 zł).

11. Zespół Opieki Zdrowotnej powiadamia o nowym programie zdrowotnym dla Seniorów. Informacje w gablotce – także nr telefonu.

12. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego itd. Termin: 15 – 25 lutego. Można składać przy SPICHLERZU.

13. W konfesjonałach dyżurujemy na 25 minut przed Mszami św.