1. Niedziela dzisiejsza zwana Niedzielą Radości (Laetare).

Kościół święty, nowa Jerozolima, cieszy się z obfitości dóbr nadprzyrodzonych, łask płynących z Chrztu i Eucharystii, którymi obdarza swe dzieci. W tradycji rzymskiej jest to „niedziela róż”, ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami zakwitających róż, a Ojciec Święty poświęcał złotą różę, którą ofiarowywał osobie zasłużonej dla Kościoła. Stąd w liturgii dzisiejszej niedzieli kolor różowy.

2. Taca na Seminarium Duchowne.

3. Gorzkie Żale w niedziele o godz. 17.15, a Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.15.

4. W piątek Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Patrona RODZIN!!! Dzień szczególnej modlitwy za mężczyzn. Można spożywać pokarmy mięsne (KPK kan. 1251).

5. W piątek 1. rocznica śmierci śp. Księdza Prałata Kazimierza Troczyńskiego.
Pamiętajmy w modlitwach.                                                                                                            

6. Nie zaniedbujmy sakramentu pokuty. Dyżurujemy na 25 minut przed Mszami św.

7. Są do nabycia paschaliki – świece – cena: 10 zł (ofiary przekażemy do CARITASU).

8. Oczekujemy na wskazanie potrzebujących wsparcia, a mieszkających w naszej PARAFII.

9. Ofiary złożono:

z ul. Sienkiewicza – 50 zł
z ul. Asnyka – 50 zł
z ul. ks. Skorupki – 50
z ul. Wschodniej – 50
z ul. Korczaka – 30
z ul. Długosza – 100
z ul. Jasnej – 50
Anonimowa – 100
z ul. 11 Listopada – 100
z ul. Baczyńskiego – 100

Większość ofiar od Chorych i Starszych, których nawiedziliśmy w I. piątek.

10. Rozpoczynamy rekolekcje w piątek o 17.15 (Droga Krzyżowa i spowiedź św.). Będą trwały w sobotę i niedzielę. Program wywieszony w gablotkach i umieszczony w Internecie. Chorych zgłaszamy do 25 marca (odwiedziny w piątek – 26 marca – w godzinach: 15.00-17.00). Spowiedź św. codziennie na 25 minut przed Mszami św.

W WIELKI PONIEDZIAŁEK, WIELKI WTOREK i WIELKĄ ŚRODĘ: spowiedź św. od 6.30-7.30 oraz od 17.00-18.20.

W tym roku Nauki głosi Misjonarz: Ksiądz mgr lic. Sławomir Porębski.