1. Wyniesiono z prezbiterium figurkę. Paschał i krzyż paschalny pozostają przy ołtarzu aż do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.

2. Archidiecezjalna pielgrzymka rolników do sanktuarium maryjnego w Gidlach.

3. Nabożeństwo majowe o 17.30.

4. Trwa przygotowanie do I. spowiedzi i Komunii św. Apel do RODZICÓW
– dbajmy o religijne wychowanie DZIECI.

5. Zawsze – przed Mszami św. – dyżurujemy w konfesjonale.

6. Pamiętajmy – po przyjęciu Pana Jezusa na rękę (u nas tak czyni kilka osób) pozostają partykuły (cząsteczki) na ręce – należy je delikatnie zebrać, tak jak to robią duszpasterze (jeszcze się nie zatruli !!!).

7. Polećmy Diakonów, którzy przyjęli święcenia i prośmy o Dary Ducha Świętego dla DIAKONÓW, którzy przyjmą święcenia kapłańskie w sobotę.

8. We wtorek przypada 101. rocznica urodzin św. Jana Pawła II.

9. Ofiary złożono:             
z ul. ks. Skorupki – 50 zł   
z ul. Wschodniej – 50 zł                                    
z ul. Gajowej – 100 zł 
z ul. Jasnej – 50 zł 
z ul. Długiej – 30 zł
z ul. Baczyńskiego – 100 zł  

Większość ofiar (cd.) od Chorych i Starszych, z racji odwiedzin w I. piątek miesiąca.