Jezu w Hostii utajony, Daj mi serce swoje daj!
Tyś mi jeden ulubiony, Tyś mojego życia raj.