UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA – BOŻE CIAŁO (03.06.2021 r.)

Jezu w Hostii utajony, Daj mi serce swoje daj!
Tyś mi jeden ulubiony, Tyś mojego życia raj.