Niedzielna Msza św. (suma) 11 lipca rozpoczęła się przed kościołem – przy drzwiach wejściowych od strony Rynku św. Jana Pawła II. Było to związane z uroczystością instalacji nowego Księdza Proboszcza. Delegat Arcybiskupa – Ksiądz Dziekan Adam Koszut przedstawił Go zebranym i wręczył Mu klucze do świątyni, którymi otworzył uroczyście drzwi kościoła, aby wszyscy zebrani mogli wspólnie wejść do środka.

W imieniu Księdza Arcybiskupa Ksiądz Dziekan wręczył Księdzu Proboszczowi Księgę Ewangelii oraz powierzył Mu klucze do tabernakulum, by chronił najcenniejszy Skarb – obecnego w Najświętszym Sakramencie Jezusa Chrystusa. Po okadzeniu chrzcielnicy, zaprowadził nowego Proboszcza do konfesjonału. Następnie polecił Mu, by uderzył w dzwony. Na zakończenie obaj Kapłani udali się na wspólną modlitwę przed obraz Matki Bożej Kłobuckiej Niepokalanej Ucieczki Grzeszników. Po tych obrzędach miała miejsce dalsza część Mszy św., której przewodniczył Ksiądz Dziekan Adam Koszut, a wspólcelebransem był nowy Ksiądz Proboszcz Mieczysław Wach.

Nad całością uroczystości czuwał ks. Paweł Caban, który przygotował wszystko, z najmniejszymi detalami, zgodnie z obrzędem zaczerpniętym z ceremoniału liturgicznej posługi biskupów  przystosowanym do warunków miejscowych. Wszystkim biorącym udział w uroczystościach nowy Ksiądz Proboszcz składa serdeczne Bóg zapłać!