W czwartek, 11 listopada, obchodziliśmy odpust parafialny ku czci naszego patrona – św. Marcina oraz Narodowe Święto 103. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.30 przed pomnikiem ks. Jana Długosza. Na Mszy św. (sumie) o godz. 12.00 ksiądz biskup Andrzej Przybylski udzielił kilkudziesięcioosobowej grupie młodzieży z klas II szkół ponadpodstawowych sakramentu bierzmowania. W modlitwach o dary Ducha Świętego dla młodych oraz o opiekę Dobrego Boga dla naszej Ojczyzny brali udział kapłani, parafianie, goście, władze samorządowe powiatu i gminy Kłobuck, poczty sztandarowe (strażaków, górników, weteranów, kombatantów, szkół). Uroczystości uświetnili swoją obecnością: orkiestra, chór, ministranci, grupy modlitewne oraz asysta. Ksiądz Proboszcz wszystkim, bez wyjątku, składa serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!