„Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły
Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły
Radość ludzi wszędy słynie
Anioł budzi przy dolinie
Pasterzów co paśli pod borem woły…”

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia !