Miło nam ogłosić I REGIONALNY KONKURS PLASTYCZNY

„W kłobuckim kościele jest skarbów wiele…”

Temat edycji 2023

 „Matka Boża Kłobucka Niepokalana Ucieczka Grzeszników –

w moich oczach”

 Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej inspirowanej wizerunkiem Matki Bożej Kłobuckiej