1. W minioną niedzielę zakończyły się XXII Dni Długoszowskie organizowane przez Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne W tym roku były one obchodzone w kontekście 500 rocznicy śmierci ks. Macieja z Miechowa – Miechowity, autora dzieła Chronica Polonorum, stanowiącego kontynuację dorobku dziejopisarskiego ks. Jana Długosza. Dziękujemy za to wydarzenie, które po raz kolejny przypomina nam o pięknej historii naszego miasta i parafii związanej z osobą ks. Jana Długosza. Serdecznie dziękuję Prezesowi Stowarzyszenia, Panu doktorowi Andrzejowi Sękiewiczowi, całemu zespołowi, który podejmuje się tego zadania z wielką pasją. Wyrażam wdzięczność wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu i przeprowadzeniu Dni Długoszowskich. Dziękuję tym, którzy objęli Patronat, sponsorom oraz wszystkim, którzy skorzystali z tych jakże cennych dla naszego miasta wydarzeń.
  2. W zakrystii jest dostępny wyjątkowy kalendarz Maryjny na rok 2024 autorstwa Wojowników Maryi. Zawiera on 12 wizerunków Matki Bożej pochodzących z różnych sanktuariów w Polsce. Wśród nich umieszczony został i wypromowany na całą Polskę i świat nasz piękny wizerunek MB Kłobuckiej Niepokalanej Ucieczki Grzeszników, a tym samym nasze sanktuarium. W kalendarzu tym w sposób niezwykle przejrzysty zostały oznaczone najważniejsze święta i uroczystości kościelne oraz daty rozpoczęcia 33 – dniowych rekolekcji  zawierzenia  i oddania się Panu Jezusowi prze ręce Maryi wg św. Ludwika Marii Grignon de Monfort. Kalendarz można zobaczyć i zakupić w zakrystii. Serdecznie zapraszamy.
  3. W przyszłą niedzielę ukaże się kolejny – 65 numer Nowin Parafialnych.
  4. Zachęcamy do lektury Tygodnika Niedziela oraz kwartalnika
  5. Drogim Solenizantom, Jubilatom, a w sposób szczególny pasterzowi naszej archidiecezji, Arcybiskupowi Wacławowi Depo z okazji patronalnego święta składamy życzenia Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej oraz dobrego zdrowia.