Rozpoczynamy kolejny etap prac konserwacyjnych w naszym sanktuarium!
 
W ramach promesy wstępnej, jaką otrzymaliśmy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku nr 569/LXIV/2023, ogłaszamy postępowanie zakupowe na realizację projektu: „Prace konserwacyjne i restauratorskie przy zabytkowych stallach i witrażach w kościele parafialnym pw. św. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku”.
Zapraszamy wykonawców do składania ofert. Termin składania ofert minie 05 lutego 2024 r. o godz. 10.00.
 
Treść zapytania ofertowego i szczegółowe warunki postępowania zakupowego dostępne pod linkiem: http://bip.gminaklobuck.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach/604.html