Wielki Piątek

Liturgii w Wielki Piątek przewodniczył ks. Tomasz Kanus. Wcześniej, pod jego przewodnictwem zostało odprawione nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Po zakończeniu liturgii wielkopiątkowej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Bożego Grobu, który w tym roku został zaprojektowany przez ks. Grzegorza Słabego i wykonany z grupą zaangażowanych parafian. Szczególne podziękowania dla kłobuckiej OSP.

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy oraz ustanowienia sakramentów kapłaństwa i Eucharystii. Msza św. sprawowana w każdym kościele wieczorem nazywana jest Mszą Wieczerzy Pańskiej. W naszej świątyni sprawowało ją pięciu Kapłanów. Główny Celebransem był ks. prałat płk dr Wiesław Korpeta, który wygłosił również homilię. Współcelebransami byli: ks. kanonik płk Stanisław Wróblewski, ks. kanonik Andrzej Tomala … [Czytaj dalej…]

Niedziela Palmowa

W Niedzielę Palmową – rozpoczynającą najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym – Wielki Tydzień, na każdej Mszy św. kapłani świecili przyniesione do świątyni palmy. O godzinie 10.30, wszyscy przybyli na Eucharystię, zgromadzili się przed kościołem. Zostały poświęcone palmy, odczytana perykopa ewangeliczna o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy a następnie w uroczystej procesji wszyscy … [Czytaj dalej…]