Historia Obrazu MB Kłobuckiej Niepokalanej Ucieczki Grzeszników

       Cudowny obraz nazywany jest przez współczesnych jako „Nasza Matka Kłobucka Niepokalana Ucieczka Grzeszników”.  Metropolita Częstochowski Ks. Arcybiskup Dr Stanisław Nowak koronując tą cudowną ikonę 31 maja 2004 roku na Rynku, który nosi imię Jana Pawła II przy ogromnej rzeszy wiernego ludu, w 150 rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu N.M.P. dodał do Ucieczki Grzeszników- NIEPOKALANA.

         Historia obrazu jest raczej mało znana. Jedno jest pewne, że obraz w kościele Kłobuckim był już za Ks. Jana Długosza, a więc w pierwszej połowie XV wieku. Ksiądz Jan Długosz w modlitwie nazywa Ją naszą Królową. Faktem jest, że świątynia tyle razy w ciągu wieków była niszczona, a obraz Matki Bożej zawsze pozostawał od nieszczęść uchroniony. Zdarzenie jakie miało miejsce, a związane z obrazem Matki Bożej w 1997 roku. Obraz namalowany na desce bardzo szerokiej (z tej samej szkoły wywodzi się obraz M.B. w Piekarach Śl., w Opolu i Pradze Czeskiej) był już bardzo zniszczony przez korniki. Aby uchronić przed zniszczeniem należało natychmiast obraz przekazać do konserwacji i gruntownej odnowy. Po oglądnięciu przez konserwatorów obrazu ustalono, że zostanie zabrany do odnowienia w miesiącu listopadzie. Jednak niespodziewanie zmieniono wyznaczony termin i przyjechano po obraz 29 sierpnia 1997 roku. W tym czasie w wielu świątyniach źli ludzie wykradali zabytkowe obrazy.

          Jakież wielkie przeżycie było w parafii, gdy 31 sierpnia w nocy włamali się złodzieje do kościoła po obraz M.B. Kłobuckiej. Obrazu już nie było. Matka Boża pewnie chciała pozostać w swoim miejscu i pewnie natknęła konserwatorów, aby wcześniej zabrano Jej wizerunek do odnowy. W parafii pozostało przekonanie, że Matka Boska Kłobucka Niepokalana Ucieczka Grzeszników obroniła się sama przed złymi ludźmi. Jestem przekonany, że był to wystarczający powód, aby na ten obraz, tak czczony w Kłobucku i okolicy nałożyć koronę wdzięczności.

 Ks. Prałat Kazimierz Troczyński   

 

Obraz Matki Bożej Kłobuckiej
Matka Boża Kłobucka
Matka Boża Kłobucka w sukienkach
Matka Boża Kłobucka w sukienkach