Człowiek potrzebuje pokarmu i napoju, aby mógł żyć. Potrzebuje pokarmu i napoju ludzkie ciało, organizm, aby mógł żyć, rosnąć, rozwijać się, pracować. Jest to pokarm życia doczesnego, przemijającego, które kończy się śmiercią. Potrzebuje też pokarmu i napoju ludzka dusza, aby mogła wytrwać w wędrówce do życia wiecznego. Człowiek potrzebuje Eucharystii, aby mógł żyć na wieki tym życiem, które jest z Boga samego.

Oto „chleb żywy, który zstąpił z nieba, jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6, 35).

Oto dziś dzień wielkiego „spożywania” chleba żywota. Dzień pierwszej Komunii Świętej.

[Chrystus] jest w was wszystkich, którzy Go przyjmujecie w Komunii Świętej (…).

W was: w waszych sercach, drogie dzieci, dziewczynki i chłopcy, którzy Go dzisiaj przyjmujecie po raz pierwszy, aby już odtąd stale przyjmować, przez całe życie, by nie zabrakło wam sił w wędrówce poprzez tę ziemię do Domu Ojca.

(Fragmenty homilii św. Jana Pawła II wygłoszonej w Łodzi w 1987, podczas Mszy św. w czasie której udzielił I Komunii Świętej kilkusetosobowej grupie dzieci)

 

 

W 2024 roku planowany termin I Komunii Świętej to: niedziela, 26 maja.
Dzieci przystąpią do sakramentu Eucharystii na Mszach Świętych o godz. 10.30 i 12.00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach i próbach w naszym kościele parafialnym:

05.04 (piątek)godz. 16.30próba wspólna
08.04 (poniedziałek)godz. 16.30próba wspólna
15.04 (poniedziałek)godz. 16.00próba dla dzieci przystępujących do I Komunii św. na Mszy św. o godz. 10.30 (SP 1, SP 3, SPSK)
15.04 (poniedziałek)godz. 16.30próba wspólna (śpiew)
15.04 (poniedziałek)godz. 17.00próba dla dzieci przystępujących do I Komunii św. na Mszy św. o godz. 12.00 (SP 2)
25.04 (czwartek)godz. 16.00próba dla dzieci przystępujących do I Komunii św. na Mszy św. o godz. 10.30 (SP 1, SP 3, SPSK)
25.04 (czwartek)godz. 16.45próba dla dzieci przystępujących do I Komunii św. na Mszy św. o godz. 12.00 (SP 2)
06.05 (poniedziałek)godz. 16.00próba dla dzieci przystępujących do I Komunii św. na Mszy św. o godz. 10.30 (SP 1, SP 3, SPSK)
06.05 (poniedziałek)godz. 16.30próba wspólna (śpiew)
06.05 (poniedziałek)godz. 17.00próba dla dzieci przystępujących do I Komunii św. na Mszy św. o godz. 12.00 (SP 2)
16.05 (czwartek)godz. 16.00próba dla dzieci przystępujących do I Komunii św. na Mszy św. o godz. 10.30 (SP 1, SP 3, SPSK)
16.05 (czwartek)godz. 16.45próba dla dzieci przystępujących do I Komunii św. na Mszy św. o godz. 12.00 (SP 2)
23.05 (czwartek)godz. 16.00próba dla dzieci przystępujących do I Komunii św. na Mszy św. o godz. 10.30 (SP 1, SP 3, SPSK)
23.05 (czwartek)godz. 16.30próba wspólna (śpiew)
23.05 (czwartek)godz. 17.00próba dla dzieci przystępujących do I Komunii św. na Mszy św. o godz. 12.00 (SP 2)
24.05 (piątek)godz. 16.00próba wspólna
25.05 (sobota)godz. 9.00Nabożeństwo odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i spowiedź dla dzieci przystępujących do I Komunii św. na Mszy św. o godz. 10.30, ich rodziców i krewnych
25.05 (sobota)godz. 10.30Nabożeństwo odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i spowiedź dla dzieci przystępujących do I Komunii św. na Mszy św. o godz. 12.00, ich rodziców i krewnych

 

***

Rocznica I Komunii Świętej
dla dzieci, które uroczystość pierwszokomunijną przeżywały w 2023 roku,
odbędzie się w uroczystość Matki Bożej Kłobuckiej Niepokalanej Ucieczki Grzeszników,
tj. w poniedziałek, 20 maja 2024 r. o godz. 18.00.

Dzieci przeżywające swoją rocznicę I Komunii Świętej serdecznie zapraszamy na wspólne przygotowanie do uroczystości:

17.05 (piątek)godz. 16.00katecheza oraz próba liturgiczna dla wszystkich dzieci przeżywających rocznicę I Komunii Świętej
17.05 (piątek)godz. 16.45spowiedź święta dla dzieci przeżywających rocznicę, ich rodziców i bliskich
17.05 (piątek)godz. 17.30nabożeństwo majowe