I Regionalny Konkurs Plastyczny
„W kłobuckim kościele jest skarbów wiele…”

Z wielką radością ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego!

 

Do udziału w konkursie wpłynęły aż 174 prace w czterech kategoriach wiekowych – w różnych technikach i pomysłowej interpretacji tematu. Komisja konkursowa nie miała łatwego wyboru!

Dlatego też pragniemy podziękować wszystkim za udział i wszystkich uczestników wraz z opiekunami zapraszamy na uroczystą galę podsumowującą konkurs, która odbędzie się w przyszły piątek (26 maja br.) o godz. 11.00.

UWAGA! Ze względu na dużą ilość uczestników, gala zostaje przeniesiona do sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku (ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck). Dzień i godzina rozpoczęcia gali pozostają bez zmian.

A oto laureaci I Regionalnego Konkursu Plastycznego: „W kłobuckim kościele jest skarbów wiele…”. Edycja 2023: „Matka Boża Kłobucka Niepokalana Ucieczka Grzeszników – w moich oczach”:

Kategoria: uczniowie klas I – IV

I miejsce

Dorian Makles

II miejsce

Natalia Chrzęstek

III miejsce

Natalia Bożek

wyróżnienie

Oliwia Kaczmarzyk

Julia Dróżdż

Maria Zyskowska

Zuzanna Klimek

Wiktor Suchecki

Laura Kajdańska

Kategoria: uczniowie klas V – VIII

I miejsce

Monika Szklarska

II miejsce

Stanisław Krysiński

III miejsce

Magdalena Próba

wyróżnienie

Kinga Byczkowska

Filip Doruchowski

Nikola Sznaber

Paulina Głąb

Maria Adamus

Kacper Kulka

Kategoria: uczniowie szkół ponadpodstawowych

I miejsce

Paulina Młyńczyk

II miejsce

Karolina Jura

III miejsce

Iga Jantos

wyróżnienie

Mateusz Mielczarek 

Oskar Duda

Kategoria: osoby z niepełnosprawnościami powyżej 18 r.ż.

I miejsce

Szymon Emil Janowicz

II miejsce

Grzegorz Tyrała

III miejsce

Krystian Klubicki

wyróżnienie

Agata Włodarska

Mariola Łukasik

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom! Do zobaczenia w przyszły piątek w Miejskim Ośrodku Kultury!

 

Miło nam również poinformować, że do grona mecenasów naszego konkursu dołączyło Województwo Śląskie! Organizacja konkursu została wsparta dofinansowaniem w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Roku Nauki w Województwie Śląskim.

 

 

 

 

Parafia Katolicka pw. św. Marcina Biskupa w Kłobucku –
Sanktuarium Matki Bożej Kłobuckiej Niepokalanej Ucieczki Grzeszników

OGŁASZA
I REGIONALNY KONKURS PLASTYCZNY
„W kłobuckim kościele jest skarbów wiele…”

Temat edycji 2023

„Matka Boża Kłobucka Niepokalana Ucieczka Grzeszników – w moich oczach”

Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej inspirowanej wizerunkiem Matki Bożej Kłobuckiej – szczegóły poniżej w regulaminie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w tym uczniów z niepełnosprawnościami) oraz osoby z niepełnosprawnościami powyżej 18 r.ż. – z terenu Kłobucka oraz całego powiatu kłobuckiego, częstochowskiego, lublinieckiego, myszkowskiego, a także z innych rejonów województwa śląskiego oraz regionów stanowiących terytorium Archidiecezji Częstochowskiej

Patronat nad konkursem objęli:

Abp dr Wacław Depo – Arcybiskup Metropolita Częstochowski
Henryk Kiepura – Starosta Powiatu Kłobuckiego
Jerzy Zakrzewski – Burmistrz Gminy Kłobuck

Tygodnik Katolicki Niedziela
Radio Fiat
czestochowskie24.pl

WYCIĄG Z REGULAMINU:

 1. Cele konkursu:

 • utrwalanie i upowszechnianie wiedzy historycznej oraz dziedzictwa kultury religijnej w Kłobucku i regionie
 • zwrócenie uwagi na piękno i bogactwo lokalnych dzieł i zabytków sakralnych
 • popularyzacja wizerunku Matki Bożej Kłobuckiej Niepokalanej Ucieczki Grzeszników
 • szerzenie kultu maryjnego
 • rozwijanie uczuć, świadomości i więzi religijnych oraz pielęgnowanie tradycji
 • umożliwienie dzieciom i młodzieży pogłębiania wiary oraz zaangażowania w życie Kościoła poprzez twórczość artystyczną
 • rozwijanie i promocja talentu plastycznego dzieci i młodzieży.

2. Uczestnicy:

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym uczniowie z niepełnosprawnościami oraz osoby z niepełnosprawnościami powyżej 18 r.ż. z terenu Kłobucka, całego powiatu kłobuckiego, częstochowskiego, myszkowskiego, lublinieckiego i innych rejonów województwa śląskiego oraz regionów stanowiących terytorium Archidiecezji Częstochowskiej.

Kategorie wiekowe:

 • uczniowie klas I – IV
 • uczniowie klas V – VIII
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych
 • osoby z niepełnosprawnościami powyżej 18 r.ż.

3. Warunki uczestnictwa:

 • samodzielne wykonanie jednej, płaskiej pracy plastycznej inspirowanej wizerunkiem Matki Bożej Kłobuckiej w dowolnej wersji: w srebrnych sukienkach lub bez nich (Załącznik nr 1 do regulaminu), z zachowaniem zasad dbałości o estetykę i zgodnej z regulaminem
 • format pracy: A4, A3, A2 (wskazana sztywna kartka, np. blok techniczny, brystol)
 • technika wykonania: dowolna, np. rysunek, malarstwo, wydzieranka, wyklejanka, plastelina, techniki łączone, techniki nietypowe z wykorzystaniem różnych materiałów, jak koraliki, tkaniny, folie i in. – przymocowanych do kartki w sposób trwały
 • opatrzenie pracy na odwrocie wypełnionym Załącznikiem nr 2 do regulaminu (w nim: Karta  informacyjna uczestnika, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych)
 • w przypadku zgłoszeń zbiorowych (szkoła/placówka/instytucja) dodatkowo – wypełniony Załącznik nr 3 do regulaminu.

4. Terminy i zasady zgłoszenia do konkursu:

 • Ogłoszenie konkursu następuje z dniem 20 marca 2023 r.
 • Prace mogą być zgłaszane do konkursu:
 • grupowo (np. poprzez szkołę, dom kultury – wówczas do wyłonionych we wstępnym etapie prac, należy dołączyć dodatkowo „Zbiorową kartę zgłoszenia” – zgodną z Załącznikiem nr 3 do regulaminu)
 • przez rodziców/opiekunów
 • indywidualnie przez uczestników konkursu.
 • Prace należy dostarczyć do Parafii pw. św. Marcina Bp w Kłobucku w nieprzekraczalnym terminie do 12 maja 2023 r. i złożyć w kancelarii parafialnej w godzinach jej pracy lub wysłać pocztą na adres:  Katolicka Parafia pw. św. Marcina Bp, ul. 3 Maja 52, 42-100 Kłobuck  z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.

5. Ocena prac

 • Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, zrolowane – nie wezmą udziału w konkursie.
 • Brak wymaganych regulaminem: Oświadczenia, Zgody oraz informacji zawartych w Załącznikach nr 2 i 3 dyskwalifikuje pracę.
 • Jury konkursowe powołane przez Organizatora dokona kwalifikacji prac do pokonkursowej ekspozycji oraz wyłoni Laureatów w poszczególnych kategoriach.

6. Ogłoszenie wyników i ekspozycja prac

 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i facebooku Parafii pw. św. Marcina Bp w Kłobucku do 17 maja 2023 r.
 • Laureaci konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
 • Uroczysta Gala wręczenia nagród i dyplomów odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Kłobucka w dniu 26 maja 2023 r. o godz. 11.00.
 • Szkoła/placówka/instytucja/ rodzice lub opiekunowie zgłaszający uczestników do konkursu zobowiązani są do zapewnienia im możliwości uczestnictwa i właściwej opieki podczas Gali.
 • Prace plastyczne zakwalifikowane do konkursu zostaną zaprezentowane podczas Uroczystej Gali w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Kłobucka, a także w Kościele pw. św. Marcina Bp w Kłobucku.
 • Organizator nie zwraca kosztów podróży.

7. Informacje końcowe

 • Odbiór prac niezakwalifikowanych do konkursu oraz powystawowych może nastąpić w terminie: 10-17 czerwca 2023 r. Prace nieodebrane przechodzą na własność organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przejęcia na własność prac nagrodzonych oraz publikowania i przetwarzania dowolnych prac konkursowych w celach promocyjnych konkursu.

PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU JEST JEDNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM REGULAMINU PRZEZ UCZESTNIKA I JEGO RODZICA/OPIEKUNA ORAZ SZKOŁĘ/PLACÓWKĘ/INSTYTUCJĘ, KTÓRĄ REPREZENTUJĄ