Grupy działające w parafii

W parafii działają następujące grupy:

  • Parafialna Rada Duszpasterska
  • Liturgiczna Służba Ołtarza
  • III Zakon Św. Franciszka
  • Grupa Krwi Chrystusa
  • Róże różańcowe
  • Chór parafialny
  • Schola parafialna