Chór parafialny parafii św. Marcina w Kłobucku

Co wynika z dokumentów historycznych ?

   Pierwsze wzmianki pojawiają się już w połowie XVIII w. w protokołach z wizytacji kanonicznych z 1748 r., znajdujących się w archiwum klasztoru Kanoników Regularnych przy kościele Bożego Ciała w Krakowie. Z protokołu wizytacyjnego ks. Adama Ignacego Komorowskiego dowiadujemy się, że po pożarze kościoła w Wielką Sobotę w 1728 r., po 20 latach kościół odnowiono i – wykończono miejsce dla chóru parafialnego i orkiestry… W kościele są dwa chóry – tzn. chór muzyczny i chorus presbiterialis – dla duchownych – zakonników. Pierwszy jest drewniany, po pożarze zbudowany dla chóru, jeszcze nie pomalowany, na którym znajdują się pięciogłosowe organy, i drugi murowany. Ks. J. Jarnuszkiewicz – proboszcz kłobucki (1837-1885) w rękopisie Opis kościoła w m. Kłobuck z 2 IX 1852 r., znajdującym się w archiwum Kurii Diecezjalnej w Częstochowie, w dziale „Dokumenty dotyczące kłobuckiego życia religijnego i kulturalnego” napisał m.in.: …we wszystkich ważniejszych uroczystościach kościelnych i narodowych śpiewał chór kościelny liczący 30 osób. Chórzyści z Kłobucka przyjęli tę datę (1852) za bardziej prawdopodobną.Potem dalsze zapisy poczynili księża: Antoni Grzeliński (1885-1899), Kazimierz Puacz (1899-1918), Antoni Zagrzejewski (1918-1930), następnie rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie prof. Feliks Kiryk, redaktor monografii pt. „Kłobuck” wydanej w 1998 r. Autor stwierdza, że pod opieką księży w parafii Kłobucko powstało wiele stowarzyszeń społeczno-religijnych i kulturalnych… od 1810 r. istnieje tu chór kościelny składający się z 30 osób. Jak w większości chórów kościelnych nie przywiązywano zbytniej wagi do dokumentowania własnej działalności, jako że śpiewano przede wszystkim Bogu na chwałę, była to więc głównie posługa liturgiczna.

Co o chórze wiadomo na pewno ?

    Jest najstarszym w województwie śląskim, którego istnienie jest udokumentowane od 1830 r. i drugim w Polsce (najstarszy to chór „Lutnia” z Wolsztyna – rok powstania 1791). Chór należy do konfraterni najstarszych chórów w Polsce. W pierwszej połowie XX w. chór był prowadzony przez Juliusza Chrempińskiego. Następnie przejął dyrygenturę Ludwik Ochmański. Po jego śmierci (1973 r.) chórmistrzami byli: Franciszek Oszczepalski oraz Marian Kmiecik. Następnie został nim Zdzisław Lewandowski († 24.06.2007), pod którego batutą chór brał udział w kilkunastu znaczących uroczystościach, m.in. I. Śląskie Święto Pieśni „Trojok Śląski” (1999r.), otwarcie Biblioteki Śląskiej w Katowicach (2003 r.), przyjęcie chóru do konfraterni najstarszych chórów w Polsce (2003 r.).  Zdzisław Lewandowski kierował chórem przez wiele lat. W tym czasie chór opanował dużo pieśni na różnego rodzaju uroczystości religijno-patriotyczne (np. oprawa muzyczno-wokalna uroczystości 3. Maja czy 11. Listopada). Krótko współpracował również z chórem Jerzy Nicer – dyrygował na I. Zjeździe Chórów w Licheniu oraz w czasie święta Patronki chórów św. Cecylii w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej 22.11.2005 r., jak również podczas występu w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie – „Częstochowskie Kolędowanie” – 09.01.2006 r.

   Od stycznia 2006 r. kierownictwo Chóru Parafialnego objął obecny organista Zygmunt Pastuszka. W tym też roku w styczniu, chór przewodniczył czuwaniu na Jasnej Górze. W 2009 r. brał udział w Festiwalu Pieśni Paschalnych w Koziegłówkach i w 2010 r. w Pławnie. Od wielu lat chór zajmuje się oprawą muzyczną Jutrzni przed pasterką Bożego Narodzenia, Triduum Paschalnego w Wielkim Tygodniu i Mszy św. rezurekcyjnej. Chór ma w swoim repertuarze liczne pieśni dostosowane do kalendarza liturgicznego, okolicznościowe i patriotyczne wykonywane w języku polskim i łacińskim. Przy wyjątkowych uroczystościach chór wykonuje Mszę koncertową Erste Sonntagsmesse J. Grubera. W sposób szczególnie uroczysty chór obchodzi każdego roku święto patronki śpiewu – św. Cecylii, wykonując wtedy specjalne na tę uroczystość przygotowane pieśni.

   Z chórem współpracował Edward Mąkosza (1896 – 1974) – wybitny nauczyciel, dyrygent, zbieracz pieśni ludowych, kompozytor i konfrater oo. Paulinów w Częstochowie, który jeden ze swoich utworów zatytułowany Wielki Boże nasz na niebie dedykował naszemu chórowi w roku 1952.

Organiści w parafii pw. św. Marcina w Kłobucku

Teodor Chrempiński

Teodor Piotr Juliusz Chrempiński (ur.12.04.1875, zm. 23.03.1948) – w parafii pw. św. Marcina przepracował 54 lat, tj. od roku 1894. Prowadził również chór parafialny (spoczywa na cmentarzu w Kłobucku)

Ludwik Ochmański

Ludwik Ochmański (ur. 12.08.1906, zm. 26.04.1973) –po ukończeniu średniej Szkoły Muzycznej Ludwika Wawrzynowicza w Częstochowie był zatrudniony jako pomocnik organisty oraz chórmistrz. Po śmierci J. Chrempińskiego był organistą aż do 31 maja 1953 r., ale społecznie po tym czasie prowadził chór i orkiestrę dętą. (spoczywa na cmentarzu w Kłobucku)

Tadeusz Kańtoch

Tadeusz Kańtoch (ur. 12.01.1915, zm. 03.06.1956) – pracował jako pomocnik organisty od 10.03.1949 r., następnie od 01.06.1953 r. aż do śmierci jako organista (spoczywa na cmentarzu w Kłobucku)

Franciszek Oszczepalski

Franciszek Oszczepalski (żył 90 lat, zm. 24.10.2009) – pracował jako organista od 1957 r. do 1970 r. Prowadził również chór parafialny (spoczywa na cmentarzu w Radomsku)

Marian Kmiecik

Marian Kmiecik (ur. 20.01.1921, zm. 09.07.1998) – był organistą przez 22 lata, od 1970 r. do 1992 r. Prowadził chór parafialny (spoczywa na cmentarzu Kule w Częstochowie)

Zygmunt Pastuszka

Zygmunt Pastuszka – pracuje jako organista w Kłobucku od 01.07.1992 r., po śmierci Zdzisława Lewandowskiego prowadzi chór

   Warto również wspomnieć o tzw. organistach wspomagających (tych, którzy wykonywali pracę organisty społecznie z uwagi na urlopy, choroby, itp.), a mianowicie byli to: Wincenty Głąbiński († 1996), Zygmunt Pyzik († 14.09.1996) i Franciszek Ochmański (jako dziesięcioletni chłopiec akompaniował na akordeonie chórowi, który pod batutą jego ojca Ludwika odśpiewał Hymn Polski na pierwszym zebraniu mieszkańców Kłobucka po II. wojnie światowej).

    Organy kościelne, chór oraz salkę do prób gruntownie wyremontował ks. płk dr Wiesław L. Korpeta.

Wykaz zmarłych członków chóru parafialnego w Kłobucku w latach 1946 – 1998

Bednarska Bronisława, Bednarska Janina, Bednarska Maria, Bednarski Stanisław, Bielawska Janina, Bobrowski Kazimierz, Chłąd Janina, Dróżdż Janina, Gądek Daniela, Głąbiński Wincenty, Grzybowska Helena, Grzybowska  Maria, Grzybowski Wacław, Jagielska Eleonora, Januszka Helena, Kosowski Jan, Kotkowski Piotr, Krawczyk Stefan, Morawska Maria, Morawski Stanisław, Morawski Wacław, Pyzik Irena, Sobiś Stefan, Sobiś Tadeusz, Smolińska Maria, Staszewska Leokadia, Szczerkowski Edmund, Szymczyńska Helena, Szymczyński Grzegorz, Tukajska Józefa, Tukajska Kazimiera, Wilczyńska Alina, Wilk Julia, Wilk Maria.

Wykaz zmarłych członków chóru parafialnego w Kłobucku w latach 1999 – 2012

Głąb Aniela (†2011), Kosowski Stanisław (†2003), Lewandowski Zdzisław (†24.06.2007), Mazygliński Zdzisław (†30.11.2007), Ochocki Edward (†06.04.2007), Olszowy Zygmunt (†11.05.2011), Pyzik Zygmunt (†14.09.2008),  Sroka Zofia (†25.05.2009), Szymczyńska Stanisława (†2005).

Aktualny skład chóru

Sopranki: Bauer Maria, Bugaj Stanisława, Kokoszczyk Irena, Kulej Eugenia, Olszewska Krystyna, Paludkiewicz Renata, Poliszewska Urszula, Rechenek Irena, Szafraniec Jolanta, Szura Jadwiga, Śledziona Czesława, Włodarska Krystyna;

Nieobecne (ze względu na chorobę lub wiek): Jagielska Teresa, Kempa Kazimiera, Kosowska Janina, Tomżyńska Janina;

Alty: Borkowska Irena, Ochmańska Aleksandra, Olczyk Anna, Szastaj Magdalena;

Nieobecne: Kalińska Izabela (chora);

Tenory: Janikowski Maciej, Kajkowski Stefan, Kulej Jan, Mszyca Marian;

Nieobecny: Włodarski Mieczysław (chory);

Basy: Kruk Andrzej, Ochmański Franciszek, Serwatka Krzysztof;

Pomagają w czasie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy: Mirek Arkadiusz, Paliwoda Grzegorz. 

PRÓBY CHÓRU ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDY CZWARTEK O GODZ. 18.30 ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH !!!