Liturgiczna Służba Ołtarza

„Św. Łukasz stwierdza, że Chrystus wzrastał „w latach, mądrości i łasce” (por. Łk 2, 52). W zjednoczeniu z Nim i na Jego podobieństwo rozwija się każdy chrześcijanin. Stopniowo odkrywa kim jest i jakie są jego życiowe zadania. Przeżywając najpierw urok wieku dziecięcego, a potem dynamizm młodzieńczych poszukiwań, dochodzi do wieku dorosłego, w którym dokonuje życiowych wyborów. Dla chrześcijanina wybory te oznaczają również odkrycie i przyjęcie powołania, które Bóg mu daje. Ważną pomocą w tym procesie wzrostu duchowego jest czynne zaangażowanie w funkcje liturgiczne. Idąc tą drogą człowiek już w wieku dziecięcym poznaje i spełnia różne zadania. Stopniowo odkrywa wśród nich to, w którym najlepiej wyrażają się i rozwijają posiadane przez niego talenty”.

                                                                                                Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, 28-29

W naszej parafii intensywnie działa Liturgiczna Służba Ołtarza. Ponad dwudziestu chłopców w różnym wieku posługuje tak w niedziele, jak i w dni powszednie w czasie Mszy Świętej i różnych nabożeństw. Bycie ministrantem, lektorem, ceremoniarzem to przede wszystkim służba przy ołtarzu, natomiast ważna jest również wspólnota jaką tworzą nasi młodzi – a więc czas na rozmowy, zabawę czy wspólne wyjazdy… Opiekunem służby liturgicznej w parafii św. Marcina jest ks. Paweł Caban.