Różaniec rodziców za dzieci

Inicjatywa Różańca Rodziców za Dzieci powstała w katolickiej wspólnocie modlitewno – ewangelizacyjnej „Marana Tha” w Gdańsku Oliwie, podczas rekolekcji 8 września 2001 roku i działa jako Dzieło Modlitwy Różańcowej rodziców w intencji dzieci.

8 grudnia 2006 roku zawierzono uroczyście ogromną rzeszę  modlących się tą modlitwą w Polsce i na świecie  Matce Bożej Oliwskiej z zamiarem odnawiania tego zawierzenia co roku.

Pięć intencji ogólnych dla modlących się Różańcem Rodziców za Dzieci:

– O ochronę dzieci przed skutkami grzechów rodziców;
– O pełnię błogosławieństwa Bożego dla naszych dzieci (również o to, aby   
  trafiały do środowisk, w których będą mogły żyć po Bożemu i rozwijać się);
– O uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki mogą dosięgnąć nasze
   dzieci;
– O rozwój tej formy modlitwy, aby jak najwięcej dzieci i rodziców doświadczyło
   jej zbawiennych skutków;
– W intencji Ojca Świętego,  Jego intencjach i w intencjach Kościoła Świętego.

Święty Jan Paweł II powiedział w Watykanie 16.10.2002 roku:

Modlitwa różańcowa za dzieci stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć;

Czymś pięknym i owocnym jest powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania  dzieci;

Wszystkich chętnych i zainteresowanych rodziców tą formą modlitwy za dzieci dorosłe i małe polecamy kontakt z kapłanem naszej parafii.

Więcej informacji na stronie: www.rozaniecrodzicow.pl