Schola parafii św. Marcina w Kłobucku

Schola istnieje nieprzerwanie od 1983 roku. Jej opiekunem był śp. ks. kan. Jan Nowicki († 07.08.2004), a głównymi założycielami: mgr inż. Elżbieta Ściebura i śp. Ireneusz Bednarski – lek. med. († 25.03.1988). Obecnie działa pod kierunkiem mgr. Andrzeja Sękiewicza. Schola kilka razy w roku, przez wiele lat, przygotowywała i prowadziła czuwania jasnogórskie (przy dużej aprobacie ks. Abpa Stanisława Nowaka); brała udział w licznych przeglądach piosenek religijnych, konkursach kolęd i pastorałek, festiwalach religijnych. Wspomagał wówczas zespół ks. Tomasz Cisowski. Tradycją stało się czuwanie wielkosobotnie, które grupa przygotowuje od początku swojego istnienia.

    W 2004 r. ks. Stanisław Aleksander (ówczesny prefekt) założył jeszcze jedną scholę tzw. „młodszą”. Po jego tragicznej śmierci († 30.11.2004) opiekunem przez kilka miesięcy był ks. Rafał Ćwikliński. W kwietniu 2008 roku, w nocy z 11 na 12, połączone schole przewodziły czuwaniu na Jasnej Górze, inicjując tym samym swoją wspólną działalność, która trwa do dnia dzisiejszego. Schola nadal przewodniczy raz do roku na czuwaniach w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Swoim śpiewem uświetnia niedzielne Msze św., oktawy Bożego Ciała i inne uroczystości oraz wydarzenia kościelne w parafii.

Schola parafialna parafii św. Marcina w Kłobucku
Schola parafialna - 2007 rok

Byli członkowie scholi

Bednarski Ireneusz (gitara † 25.03.1988), Drożdż Mirosław (akordeon),  Ściebura Elżbieta, Gancarek Elżbieta, Gancarek Jadwiga, Serwańska Leokadia, Koperek Janina, Wróbel Krystyna, Trzepizur Aneta, Trzepizur Mariola, Gancarek Jacek, Gancarek Piotr (†16.12.2015), Kmiecik Dorota (narrator), Szymanek Mariola, Szymanek Stanisław (gitara), Francik Dorota, Chalińska Magdalena, Wośtak Dorota, Jelonek Krzysztof (gitara), Bożena Bogusz, Ceglarek Iwona, Paliwoda Paulina, Krysiak Emilia, Ociepka Beata, Szczypiór Paulina, Pietrzak Anna, Szczepaniak Barbara, Szewc Kamila, Wtorek Katarzyna, Zarębska Karolina, Bednarska Ewelina, Cykowska Paulina, Skrok Kinga.

Aktualny skład scholi

Adamus Dorota, Głąb Aleksandra, Noga Karolina, Karolina Papierz, Sękiewicz Agnieszka, Sękiewicz Beata, Sękiewicz Magdalena, Sękiewicz Andrzej, Spalik Małgorzata, Skrok Małgorzata.