Księża pracujący w parafii

Proboszcz Parafii:
Ks. Prałat Płk Dr Wiesław Lucjan KORPETA

Księża Prefekci:
Ks. mgr lic. Tomasz KANUS
Ks. mgr Adrian SIKORA

Księża Emeryci:
Ks. kan. płk mgr Stanisław WRÓBLEWSKI
Ks. kan. Andrzej TOMALA