Księża pracujący w naszej parafii

PROBOSZCZ

foto-Mieczyslaw-Wach-

ks. kanonik mgr Mieczysław Wach

Urodzony 16.01.1965 w Szczecinku. Po ukończeniu Technikum Górniczego w Kamieńsku, 11 września 1985 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Częstochowskiej w Krakowie. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie w dniu 07. 06.1992 przyjął święcenia kapłańskie z rąk Jego Ekscelencji Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego dr Stanisława Nowaka. W latach 1992 – 2005 pracował jako wikariusz w następujących parafiach: Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Częstochowie (1992 – 1994), Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu (1994 – 1996), Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Radomsku (1996 – 2000), Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Rozprzy (2000 – 2005). W latach 2005 - 2010 był dyrektorem ekonomiczno–administracyjnym w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej. W latach 2010–2021 – proboszczem parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieńsku. Od 1.07.2021 – proboszcz parafii Św. Marcina, Sanktuarium Matki Bożej Kłobuckiej Niepokalanej Ucieczki Grzeszników.

WIKARIUSZE

foto-Pawel-Caban-

ks. mgr Paweł Caban

Pochodzi z parafii Lgota Mokrzesz w archidiecezji częstochowskiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Szkół w Lgocie Górnej został uczniem Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej – Liceum Ogólnokształcącego, mieszczącego się przy ul. Piotrkowskiej 17 w Częstochowie. Uczęszczał tam w latach 2012-2015. Po zdaniu egzaminu maturalnego wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Święceń diakonatu udzielił mu ks. bp Andrzej Przybylski dn. 23 maja 2020 r. W maju 2021 r. obronił pracę magisterską z teologii fundamentalnej pt. Liturgia Kościoła a sens życia współczesnego człowieka w świetle refleksji Josepha Ratzingera / Benedykta XVI. Święcenia kapłańskie przyjął w bazylice archikatedralnej pw. św. Rodziny w Częstochowie z rąk ks. abp. Wacława Depo dn. 22 maja 2021 r. Za zawołanie prymicyjne obrał słowa antyfony na wejście Mszy Zmartwychwstania Pańskiego: Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą, położyłeś na mnie swą rękę, przedziwna jest Twoja wiedza. Alleluja! Z dniem 1 lipca został mianowany wikariuszem parafii katolickiej pw. św. Marcina w Kłobucku.

foto-Adrian-Sikora-

ks. mgr Adrian Sikora

Urodzony 04.09.1978 r. w Częstochowie. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 22 w Częstochowie, następnie do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie na ul. św. Augustyna. Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk Ks. Arcybiskupa dra Stanisława Nowaka w Archikatedrze Częstochowskiej 07.06. 2003 r. Dotychczas był w parafiach: NMP Królowej Anielskiej w Kalei (2003-2004), św. Piotra w okowach w Białej k. Wielunia (2004-2006), św. Maksymiliana w Częstochowie (2006-2007), św. Stanisława BM w Częstochowie (2007-2010), św. Jakuba Apostoła w Krzepicach (2010-2012), św. Walentego w Konopiskach (2012), św. Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu (2012-2013), św. Brata Alberta Chmielowskiego w Częstochowie (2013-2016), NMP Zwycięskiej w Częstochowie (2016-2018), św. Józefa Oblubieńca NMP w Wręczycy Wielkiej (VII-XI 2018), św. Marcina w Kłobucku (od 02.12.2018).EMERYCI

foto-Stanislaw-Wroblewski-

ks. kanonik płk mgr Stanisław Wróblewski

foto-Andrzej-Tomala-

ks. kanonik mgr Andrzej Tomala