Księża pracujący w parafii

Proboszcz Parafii:
Ks. kanonik mgr Mieczysław WACH

Księża Prefekci:
Ks. mgr Paweł CABAN
Ks. mgr Adrian SIKORA

Księża Emeryci:
Ks. kan. płk mgr Stanisław WRÓBLEWSKI
Ks. kan. Andrzej TOMALA