Ksiądz mgr Adrian SIKORA

Urodzony 04.09.1978 r. w Częstochowie. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 22 w Częstochowie, następnie do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie na ul. św. Augustyna. Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk Ks. Arcybiskupa dra Stanisława Nowaka  w Archikatedrze Częstochowskiej 07.06. 2003 r. Dotychczas był w parafiach: NMP Królowej Anielskiej w Kalei (2003-2004), św. Piotra w okowach w Białej k. Wielunia (2004-2006), św. Maksymiliana w Częstochowie (2006-2007), św. Stanisława BM w Częstochowie (2007-2010), św. Jakuba Apostoła w Krzepicach (2010-2012), św. Walentego w Konopiskach (2012), św. Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu (2012-2013), św. Brata Alberta Chmielowskiego w Częstochowie (2013-2016), NMP Zwycięskiej w Częstochowie (2016-2018),  św. Józefa Oblubieńca NMP w Wręczycy Wielkiej (VII-XI 2018), św. Marcina w Kłobucku (od 02.12.2018).