Ksiądz mgr Paweł CABAN

Pochodzi z parafii Lgota Mokrzesz w archidiecezji częstochowskiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Szkół w Lgocie Górnej został uczniem Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej – Liceum Ogólnokształcącego, mieszczącego się przy ul. Piotrkowskiej 17 w Częstochowie. Uczęszczał tam w latach 2012-2015. Po zdaniu egzaminu maturalnego wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Święceń diakonatu udzielił mu ks. bp Andrzej Przybylski dn. 23 maja 2020 r. W maju 2021 r. obronił pracę magisterską z teologii fundamentalnej pt. Liturgia Kościoła a sens życia współczesnego człowieka w świetle refleksji Josepha Ratzingera / Benedykta XVI. Święcenia kapłańskie przyjął w bazylice archikatedralnej pw. św. Rodziny w Częstochowie z rąk ks. abp. Wacława Depo dn. 22 maja 2021 r. Za zawołanie prymicyjne obrał słowa antyfony na wejście Mszy Zmartwychwstania Pańskiego: Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą, położyłeś na mnie swą rękę, przedziwna jest Twoja wiedza. Alleluja! Z dniem 1 lipca został mianowany wikariuszem parafii katolickiej pw. św. Marcina w Kłobucku.