Odnawiamy zabytkowe stalle w naszym kościele

Kościół św. Marcina w Kłobucku przez kilkaset lat był otoczony opieką kanoników regularnych laterańskich, zamieszkujących klasztor obok kościoła (obecnie plebania). Niezwykłą pamiątką obecności tego zgromadzenia w Kłobucku są zabytkowe stalle, czyli ozdobne ławki, w których kanonicy zasiadali do wspólnej modlitwy. Niestety, stalle, stanowiące cenny przykład mistrzowskiego wykorzystania drewna we wnętrzu naszej świątyni, z biegiem lat tracą swój blask (zostały też zamieszkane przez… robaki). Stąd też podjęliśmy działania, mające na celu rozpoczęcie prac konserwatorskich i restauratorskich tego zabytku! Prace są bardzo kosztowne – kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych, stąd prosimy o wsparcie tej inicjatywy…

***

Miło nam poinformować, że nasza parafia stała się beneficjentem konkursu „Drewno jest z lasu” i otrzyma dofinansowanie z Lasów Państwowych na pokrycie części kosztów związanych z pracami restauratorskimi naszych stalli!

Konserwacja stalli została również dofinansowana w ramach programu Ochrona zabytków ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowanie remontu stalli przez Ministerstwo

Na zdjęciach: stalle w kościele św. Marcina w Kłobucku wraz z detalami pokazującymi stan zniszczeń.