Bierzmowanie

 • Do bierzmowania zapisujemy młodzież ze szkół gimnazjalnych i starszych, którzy nie mają tego sakramentu, a szczerze pragną przyjąć dary Ducha Świętego.
 • Bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, dlatego należy się do niego solidnie przygotować. W archidiecezji częstochowskiej przyjmuje się trzyletni cykl przygotowań.
 • Kandydaci zapisują się osobiście we wrześniu, w terminie podanym w ogłoszeniach parafialnych.
 • Wszystkie szczegóły dotyczące przygotowania są podawane na pierwszym spotkaniu organizacyjnym dla kandydatów i ich rodziców.
 • Wymagane dokumenty do bierzmowania
  1. Kancelaryjna karta chrztu (metryka).
  2. Opinia katechety, a osoby starsze świadectwo ukończenia katechizacji
  3. Zezwolenie swojego księdza proboszcza, jeżeli kandydat jest z innej parafii
 • Kandydat może być niedopuszczony do bierzmowania ze względu na brak zaangażowania w przygotowanie, brak książeczki, konfliktu z prawem, przynależność do grup przestępczych lub przeciwnych Kościołowi, nałogi, negatywną opinię od katechety, naganną ocenę z zachowania w szkole, opuszczanie spotkań, nabożeństw, nieobecność na Mszach św., szczególnie niską kulturę osobistą, wulgarne zachowanie i inne przyczyny uznane przez kapłana prowadzącego przygotowanie.