Chrzest Święty

 • Zgłoszenia dziecka do chrztu dokonują tylko jego rodzice lub prawni opiekunowie
 • Rodzic zgłasza chęć ochrzczenia dziecka w kancelarii na dwa tygodnie przed terminem udzielenia chrztu św.
 • Sakrament chrztu św. odbywa się zwyczajowo w niedziele, w czasie głównej Mszy św. o godz. 12.00 – jako że chrzest jest wydarzeniem niezwykle ważnym dla całej wspólnoty Kościoła; chrztu św. w innych dniach i godzinach udzielamy w naszej parafii wedle potrzeb rodziny i wolnego terminu w kalendarzu parafii – szczegóły ustalamy w kancelarii.
 • Przed chrztem św. rodzic przychodzi do zakrystii i przynosi kartki od spowiedzi św., które otrzymuje przy zgłoszeniu dziecka. Do chrztu św. przychodzimy 15 minut przed wyznaczoną godziną.
 • Jeśli wystąpi jakaś przeszkoda, należy poinformować parafię, że chrzest św. odbędzie się w innym terminie niż planowany.
 • Przychodząc do kancelarii rodzic podaje następujące dokumenty i informacje:
  1. Akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
  2. Dane o rodzicach dziecka (imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania, data i parafia ślubu)
  3. Dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, rok urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania) + zaświadczenie – zob. poniżej

Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych od ich własnego proboszcza, że mogą być dopuszczeni do godności ojca lub matki chrzestnej (muszą być ochrzczeni, bierzmowani i żyć według zasad chrześcijańskich – jeśli jest inaczej kapłan ma obowiązek odmówienia wydania takiego zaświadczenia). Warto zwrócić uwagę, że do wydania zaświadczenia jest uprawniony Proboszcz miejsca zamieszkania, a nie zameldowania – na dokumencie najistotniejsza jest informacja, że kandydat na chrzestnego jest wierzący i praktykujący – zameldowanie czy sentymentalny związek z jakąś parafią nie ma tu znaczenia.

Chrzest w niebezpieczeństwie śmierci  W niebezpieczeństwie śmierci trzeba ochrzcić człowieka zwykłą wodą (może być nawet nie święcona). Wzbudzamy intencję i trzykrotnie polewając głowę wodą, nadaje się imię i wypowiada formułę chrzcielną, np. – „Karolino, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Po chrzcie z wody zgłaszamy w kancelarii taki przypadek (dziecko zostaje uroczyście wprowadzone do KOŚCIOŁA) i wpisujemy daną osobę w księgę chrztów. 

Odmowa udzielenia chrztu Do przyjęcia sakramentu wymagana jest wiara. Dziecko nie może wyrazić jej samo, więc czynią to rodzice w jego imieniu, dlatego wymaga się, żeby rodzice żyli według zasad wiary. Chrztu nigdy się nie odmawia, natomiast jeżeli są poważne odstępstwa od zasad wiary, to kapłan, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, może odłożyć udzielenie chrztu na późniejszy termin, wskazując jednocześnie przyczynę takiej decyzji – w celu usunięcia jej przez rodziców.