Namaszczenie chorych

 • W nagłych przypadkach można wezwać kapłana o każdej porze dnia i nocy.
 • Zwykle namaszczenia udzielamy (po zgłoszeniu) po Mszach św. rannych lub wieczornych, oraz z racji rekolekcji parafialnych.
 • Chorego do namaszczenia zgłaszamy w kancelarii lub w zakrystii. Podajemy na kartce imię i nazwisko chorego, wiek, dokładny adres. (dowozimy kapłana)
 • Sakrament ten wolno powtórzyć, jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze (kan. 1004 § 2).
 • Przygotowanie mieszkania:
  1. Stół nakryty białym obrusem
  2. Krzyż i świece
  3. Woda święcona i kropidło
  4. Kawałek waty
  5. Odrobinę chleba i sól (na spodeczku)
  6. Jeżeli chory ma trudności z przełykaniem to czystą wodę do popicia Komunii św.
 • W czasie udzielania sakramentu namaszczenia chorych powinni modlić się wspólnie także domownicy.
 • Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić w następujących przypadkach:
  1. Jeżeli jest poważna choroba (niezależnie od wieku)
  2. Osobom starszym wiekiem (zwykle raz w roku, jeśli nie ma choroby)
  3. Przed operacją medyczną
  4. Nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu.
 • Sakramentu namaszczenia chorych nie udziela się zmarłym tylko żywym, gdyż jest to sakrament uzdrowienia. Ważna jest więc troska rodziny, aby nie zwlekać z tym sakramentem aż do bezpośredniego niebezpieczeństwa śmierci.
 • W szpitalach zwykle są kapelani, którzy udzielają namaszczenia i zostawiają potwierdzenie udzielenia tego sakramentu. Potwierdzenie to trzeba zachować, gdyż w przypadku śmierci będzie potrzebne w kancelarii parafialnej.