W wielkanocny poranek Mszę św. rezurekcyjną poprzedziła tradycyjna procesja z kościoła po Rynku im. św. Jana Pawła II z Najświętszym Sakramentem. Eucharystię sprawował i wygłosił okolicznościowe kazanie ks. proboszcz prałat płk dr Wiesław Korpeta.

Już Zbawiciel, Jezus żyje
On, co za nas życie dał
Już Go grobu moc nie kryje
Jak powiedział, zmartwychwstał
Nućmy! Jemu pienia chwały:
Witaj, Jezu zmartwychwstały!
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.


Niech prawda o Zmartwychwstałym Panu napełnia  wszystkim nadzieją, pokojem oraz miłością.
Radosnego ALLELUJA  życzą: 

Ksiądz Proboszcz Wiesław Korpeta
oraz Księża Prefekci: Grzegorz Słaby i Tomasz Kanus.