Proboszczowie naszej parafii

 

od 1925 r., czyli od utworzenia Diecezji Częstochowskiej

Ks. Antoni ZAGRZEJEWSKI (1925-30)
Ks. Władysław GACEK (1930-46)
Ks. Augustyn KAŃTOCH (1946-59) – po Dachau
Ks. Jan KIWACZ (1959-67)
Ks. Aleksander KONOPKA (1967-88) – po Dachau
Ks. Wiktor TOMZIK (1988-91)
Ks. Kazimierz Albert TROCZYŃSKI (1991-2007)
Ks. Wiesław Lucjan KORPETA (2007-2021)

Ks. Antoni Zagrzejewski

Ks. Antoni ZAGRZEJEWSKI (1925-30)

Ks. Władysław Gacek

Ks. Władysław GACEK (1930-46)

Ks. Augustyn Kańtoch

Ks. Augustyn KAŃTOCH (1946-59) – po Dachau

Ks. Jan Kiwacz

Ks. Jan KIWACZ (1959-67)

Ks. Aleksander Konopka

Ks. Aleksander KONOPKA (1967-88) – po Dachau

Ks. Wiktor Tomzik

Ks. Wiktor TOMZIK (1988-91)

Ks. Kazimierz Troczyński

Ks. Kazimierz Albert TROCZYŃSKI (1991-2007)

Ks. Wiesław Korpeta

Ks. Wiesław Lucjan KORPETA (2007-2021);