Liturgii w Wielki Piątek przewodniczył ks. Tomasz Kanus. Wcześniej, pod jego przewodnictwem zostało odprawione nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Po zakończeniu liturgii wielkopiątkowej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Bożego Grobu, który w tym roku został zaprojektowany przez ks. Grzegorza Słabego i wykonany z grupą zaangażowanych parafian. Szczególne podziękowania dla kłobuckiej OSP.