W Wielką Sobotę Liturgii Wigilii Paschalnej, która rozpoczęła się wieczorem wszystkim częściom – Liturgii Światła, Słowa Bożego, Chrzcielnej oraz Eucharystycznej przewodniczył ks. Grzegorz Słaby. Po jej zakończeniu rozpoczęło się czuwanie przed Najświętszym Sakramentem.