W niedzielę, 1 lipca, do naszej świątyni przybyły Siostry Augustianki razem ze swoją Matką Generalną – s. Antoniną Szeliga. Powód do tego nie był błahy. Założycielką tego Zgromadzenia jest przecież Matka Katarzyna z Kłobucka, która w naszym mieście się urodziła, a co więcej, w kościele pw. św. Marcina otrzymała sakrament Chrztu św. Z tej też racji, o łaskę wyniesienia na ołtarze Służebnicy Bożej Matki Katarzyny z Kłobucka i za Jej przyczyną o rozwój duchowy i liczebny Zgromadzenia Sióstr Augustianek oraz o Boże błogosławieństwo dla parafii Kłobuck, została odprawiona Msza św. Głównym Celebransem był o. Wiesław Dawidowski, Prowincjał Augustianów, który wygłosił również kazanie. Współcelebransem był ks. Tomasz Kanus.

Podczas Eucharystii przez cały czas była prezentowana figurka Matki Katarzyny. Jest to wstępny model pomnika Siostry, który stanie, być może, w przyszłości na placu przykościelnym. Liczymy i modlimy się o to, aby Służebnica Boża Katarzyna z Kłobucka, wkrótce została ogłoszona błogosławioną. Pomysłodawcą oraz inicjatorem budowy pomnika jest Stowarzyszenie ‘Wieniawa” oraz parafia na czele z ks. Proboszczem.